Continent 6, Albert Wauthy

Continent 6Berlijn, april 1945, Hitler en consorten zijn ten einde raad. Het Derde Rijk is ten dode opgeschreven, maar toch… klampen enkele fanatici zich met de moed der waanhoop vast aan de laatste strohalm. Ze werken in het grootste geheim aan een verschrikkelijk wapen (verderfelijker nog dan de V2), dat Europe zal moeten leiden naar totale vernietiging: de V3. Maar de geallieerde spionage waakt…

Dit boek beschrijft het stoutmoedig en koelbloedig optreden van een jonge spionne, wier moed in niets voor mannelijke heldenmoed onderdeed.
Tot voor kort werd publikatie van de feiten waarop dit verhaal berust door de Verenigde Staten van Amerika verboden…

Maraboe Pockets Utrecht / Antwerpen –  160 paginas

Oorspronkelijke titel: Continent 6
Vertaling T. De By
© 1964 by Gérard & Co., Verviers

Albert Wauthy (from the cover), de schrijver van Continent 6, maakte van de achtergronden van Hitler’s vergeldingsplannen, waarover jarenlang een sluier van geheimzinnigheid lag, een uitgebreide studie. Zijn kortelings gehouden gesprekken met de geallieerde spionne, de heldin in deze romaan, stelden hem in staat vele van zijn verzamelde gegevens aan de werkelijkheid te toetsen.

Geplaatst in Boeken in het Nederlands, History.