Maria Magdalena, Laurence Gardner

Maria MagdalenaProstituee of de vrouw van Jezus? De vraag naar de ware identiteit van Maria Magdalena heeft bestseller auteur Laurence Gardner opnieuw tot een meesterwerk geïnspireerd.
Dit boek tilt het debat dat ontstaan is na de verschijning van De Da Vinci Code naar een hoger niveau. Het is het resultaat van historisch onderzoek in de verborgen archieven van kloosters en het Vaticaan en onthult sensationele nieuwe informatie over de relatie tussen Maria Magdalena en Jezus.

Laurence Gardner brengt hun geheime huwelijk aan het licht en legt informatie over hun nazaten bloot. Hij laat zien hoe deze afstammelingen vervolgd werden en welke rol de Priorij van Sion speelde om hun erfenis te beschermen. Ook onthult hij de ware betekenis achter de schilderijen van Leonardo Da Vinci. Ten slotte krijgen we via Gardner toegang tot de teksten die uit de Bijbel zijn weggeredigeerd.

Historicus en genealoog Sir Laurence Gardner is de auteur van intemationale bestsellers als De erfopvolgers van de Graal, Oorsprong van de Graalkoningen, Het rijk van de Ringlords en Het mysterie van de Ark des Verbonds.

© 2005 voor de Nederlandse taal: Tirion Uitgevers BV, Baarn – ISBN 90 4390 768 5 – NUR 491 – 400 paginas

Vertaling: Nienke van der Hoeven en Aart Marsman/Vitataal

Laurence Gardner
From Wikipedia, the free encyclopedia

Laurence Gardner is a writer and lecturer on historical revisionism. He has written many books on alternative history.

Gardner is occasionally styled “Chevalier Labhran de Saint Germain”, “Presidential Attache to the European Council of Princes” and “Prior of the Celtic Churches Sacred Kindred of Saint Columbia” [1]. He also claims to be Jacobite Historiographer Royal of the Royal House of Stewart. He is a supporter of Michael Lafosse, in particular his claims to be descended from the House of Stuart, which Gardner claims was descended from Jesus Christ.[2][3]

Historians have called him a conspiracy theorist[4]; implying that his work is pseudohistory[2], poorly researched and not scholarly, particularly The Bloodline of the Holy Grail. Evidence for this criticism comes particularly from his mistranslation of the Gnostic Gospel written by Phillip, which he uses to motivate the theory that Jesus and Mary Magdalene were married and produced a child whose bloodline is the Stuart clan of Scotland.

In developing this theory in The Bloodline of the Holy Grail, Gardner depends on the alleged fact that Jesus kissed Mary Magdalene “often on the mouth” (Ch.5, p. 57 of paperback edition). In fact, reputable translations of the Gospel of Phillip, e.g. Wesley Isenberg in James M. Robinson (Editor), “The Nag Hammadi Library” (1988), declare the noun (mouth) to be undecipherable due to damage to the ancient manuscript. In any case, a kiss on the mouth between early Christian males was a sign of holy love and affection, as evidence by the Second Apocalyspe of James, in which James so kisses the priest Mareim.

Geplaatst in Boeken in het Nederlands, History.