Een schim in de weegschaal, Yves van Domber

Hoe zal de oudere en zelfverzekerde Weegschaal-mens Carl Ijsbrand reageren op alle aanslagen die op zijn evenwicht beraamd worden en in eerste instantie op de fantastische stunt die de 22-jarige vermetele Schorpioen Willem Xaverius voor hem in petto heeft?

De eerste slag meent hij te winnen maar vanaf dat ogenblik wordt hij achtervolgd door een schim die alle instanties en personen, tot wie hij zich om hulp wendt, schijnt te beheksen.
Niets blijft hem gespaard, zijn vrouw; zijn minnares, zijn naam en fortuin worden beurtelings belaagd door een reeks figuren op wie geen vat te krijgen is. Daarbij komt nog dat alle betrokkenen onder elkaar een spelletje spelen waarvan de bedoelingen nogal schemerachtig zijn.
Het einde zal men mischien ironisch vinden, maar kan het anders, Carl Ijsbrand?

© 1965 N.V. Uitgeverij W. v. Hoeve – ‘s-Gravenhage – 168 paginas

Omslagontwerp: R. D. E. Oxenaar

Yves van Domber, pseudoniem van C.A.A. Koreman, Nederlands auteur.

Geplaatst in Boeken in het Nederlands, Fictie.