Het effect van reclame, D.B. Lucas / S.H. Britt

Het effect van reclameDit boek houdt zich bezig met een materie waarover voordien zelfs in een zo “reclame-minded” land als de Verenigde Staten nauwelijks enige sytematisch opgebauwde literatuur te vinden was: het meten van het reclame-effect, d.w.z. de vraag in hoeverre de adverteerder erachter kan komen wat er terechtkomt van het geld dat hij aan zijn reclame betsteedt. De auteurs – beiden als ‘professor of marketing’ en als adviseur van grote reclamebureaus gezaghebbende figuren in de Amerikaanse reclame-industrie – hebben de reclamewereld met dit boek voorzien van een stantdardwerk waarin geen enkel aspect van de theoretische en praktische problemen in dit vak onbesproken blijft.

Zij hebben dit boek in twee delen gesplitst. Het eerste behandelt het meten van de reclameboodschap, het tweede het meten van de media die deze boodschap bij het publiek brengen.
Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan meettechnieken als de herkennings- en herinneringstests, het opinieonderzoek, de laboratoriumtests, de projectiemethodiek, het consumentenonderzoek, de publiciteitswaarde van het tijdschrift, het dagblad, de buitenreclame, de radio- en televisiereclame. Bij al deze onderwerpen zijn de jongste gegevens verwerkt en men mag dan ook zeggen dat voor iedereen die over reclametechniek wil meepraten, dit boek onmisbaar is, zeker nu ook in ons land de radio- en televisiereclame hun intrede hebben gedaan.

Marka-Boeken Utrecht / Antwerpen – © 1996 by Het Spectrum – 416 paginas

Darrell Blane Lucas (from the cover) is van origine psycholoog. Reeds van 1930 af trad hij op als docent in reclamepsychologie aan de School of Business van de New York University; tevens was hij praktisch werkzaam als reclameadviseur en wijdde hij zich aan research op reclamegebied. Bekendheid verwierf hij door zijn bijdragen op het gebied van herkenningstests, welke in deel 1 van dit boek zijn beschreven, en de ontwikkeling van nieuwe technieken om de omveng van het lezerpubliek vats te stellen van in verschillende tijdschriften geplaatste advertenties.

Stewart Henderson Britt (from the cover) is evenals zijn mede-auteur psycholoog, docent en reclame-adviseur. Als uitgever van Journal of Marketing en medewerker aan Advertising Age is hij nauw betrokken bij alle nieuwe ontwikkelingen op reclamegebied. In bijdragen aan vakbladen, maar ook in meer dan een half dozijn boeken die voor een grote lezerskring zijn geschreven, heeft hij de nieuwste inzichten op reclamegebied helpen verspreiden. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de resultaten van psychologische methoden van onderzoek.

Geplaatst in Boeken in het Nederlands, Uncategorized.